Flytta virtuella album

Endast virtuella album kan få ett nytt överordnade album.

Virtuella album att flytta

Välj en eller flera virtuella album som du vill flytta. Om listan är tom, att betyda att du inte har skapat ett ännu.

Nya överliggande album

Välj det nya överliggande albumet (virtuellt eller fysiskt). Om du inte väljer någon överliggande, kommer den virtuella markerade album flyttas till roten. Ett album kan inte flyttas till sig själv eller till någon av sina underliggande.