Uprawnienia dla zdjęć

Każde zdjęcie posiada poziom prywatności (blokadę). Każdy użytkownik także posiada poziom prywatności (klucz). Jest 5 poziomów prywatności:

  1. Brak
  2. Kontakty
  3. Przyjaciele (który jest wyższy niż Kontakty)
  4. Rodzina (który jest wyższy niż Przyjaciele)
  5. Administratorzy (który jest wyższy niż każdy inny poziom)

Wyższe poziomy posiadają uprawnienia do niższych poziomów. Jeżeli dany użytkownik posiada wyższy poziom prywatności, to może oglądać więcej zdjęć.

Na przykład jeżeli zdjęcie "peter_wedding-0024.jpg" posiada poziom prywatności "Rodzina", to:

Użytkownik, który nie posiada uprawnień do oglądania zawartości danej kategorii, nie będzie widział nawet tej kategorii. Ta sama zasada dotyczy tagów.

Możesz ustawić poziom prywatności dla użytkownika w: Administracja» Użytkownicy » Zarządzaj .

Uprawnienia na kategoriach

Jeżeli poziomy prywatności nie bardzo pasują do Twoich potrzeb, możesz także zarządzać uprawnieniami na kategoriach dla użytkowników oraz grup. W tym samym czasie możesz zarządzać uprawnieniami dla zdjęć oraz kategorii, nie powodując konfliktów.

Do poszczególnych kategorii można zabronić dostępu. Kategorie mogą być "publiczne" lub "prywatne". Uprawnienia (dla grup i użytkowników) mogą być ustawione tylko dla kategorii "prywatnych".

  • Możesz ustawić kategorię jako "prywatna" dla pojedynczej kategorii (Administracja » Kategorie » Zarządzaj » edycja) lub przez ustawienie opcji dla całego drzewa (Administracja » Kategorie » Właściwości » Publiczna / Prywatna).

    Po ustawieniu kategorii jako prywatna, możesz zarządzać uprawnieniami dla grup i użytkowników przy pomocy następujących 3 ekranów :