Lista grup

To jest miejsce, w którym możesz zarządzać zdefiniowanymi grupami.

Dodaj grupę

Grupy może dodawać administrator.

Lista grup

Lista dla każdego elementu umożliwia:

Grupy domyślne

Grupy domyślne są grupami przypisywanymi do nowych użytkowników.