Endre rettar til album

Dette skjermbiletet er bare tilgjengeleg for private album. Her kan du velge brukarar og grupper som har rett til å sjå dette albumet.

Grupper

Du kan nekte eller gje tilgang til grupper til å sjå dette albumet. Om du endrar rettane grupper, vil brukarar som høyrer til desse gruppene bli nekta tilgang eller gjeve tilgang til dette albumet.

Brukarar

Du kan nekte eller gje tilgang til enkeltbrukarar. Brukarar som har tilgang via gruppa dei høyrer til, kan bli nekta tilgang ved å nekte tilgang til enkeltbrukar.