Beskjeder via mail

Dette skjermbildet lar deg konfigurere og behandle mail brukeres, for å sende melding om endringer på siden din.

Dette skjermbildet består av 3 alternativer:

Parametere

Tilgjengelig kun for webmaster, dette alternativet setter parametrene på meldinger via mail.

Abonner

Tilgjengelig kun for webmaster, dette alternativet behandler brukeres abonnenter påmelding/avmelding for email beskjeder.

Envoi

Tilgjengelig kun for webmaster og administratorer, dette alternativet tillater å sende mail for å varsle endringer.