Rediģēt albūmu piekļuves atļaujas

Šis logs pieejams tikai privātajiem albūmiem. Šeit varat izvēlēties albūmam autorizētus lietotājus un grupas.

Grupas

Jūs varat liegt vai atļaut grupas piekļuvi tekošajam albūmam. Modificējot grupu piekļuves tiesības, lietotājiem piekrītošiem šai grupai, tiks liegta vai atļauta piekļuve albūmam.

Lietotāji

Jūs varat liegt vai atļaut piekļuves tiesības atsevišķiem lietotājiem. Lietotājiem, kam ir grupas piekļuves tiesības, tās var atņemt izņēmuma kārtā.