ფოტოებთან დაშვება

ყოველი ფოტოსათვის შეგიძლიათ განსაზღვროთ დაშვების უფლება (ბლოკირება). ასევე ყოველ მომხმარებელს შეგიძლიათ მიანიჭოთ გარკვეული დაშვების უფლება (გასაღები). გთავაზობთ დაშვების 5 დონეს:

  1. დახურულია ყველასათვის
  2. ნაცნობები
  3. მეგობრები (ე.ი. მეტი ვიდრე ნაცნობები)
  4. ოჯახი (ე.ი. მეტი ვიდერ მეგობრები)
  5. ადმინისტრატორები (ყველაზე მაღალი)

უფრო მაღალი დონე შეიცავს უფორ დაბალი ჯგუფის დაშვებებს. მომხმარებელი, რაც უფრო მეტია მისი დაშვების უფლება, მით მეტი ფოტოს ნახვას შეძლებს.

მაგალითად, თუკი ფოტოს "peter_wedding-0024.jpg" ("პეტის-ქორწილი-0024.jpg") აქვს დაშვების დონე"ოჯახი" ეს ნიშნავს, რომ:

მომხმარებელი, რომელსც არა აქვს უფლება ნახოს ესა თუ ის ფოტო, ვერ ნახავს ინფორმაციას კატეგორიაში შემავალი ფოტოების რაოდენობაზე, ვერც თვითონ კატეგორიას და ვერც მის სათაურს.

თქვენ შეგიძლიათ მიანიჭოთ დაშვების უფლება მომხმარებელს მენიუში ადმინისტრირება » მომხმარებელი » მართვა.

კატეგორიებთან დაშვება

თუკი დაშვების დონე არ შეესაბამება თქვენს მოთხოვნებს, შეგიძლიათ მართოთ იგი გარკვეული ჯგუფისათვის ან მომხმარებლებისთვის. თქვენ შეგიძლიათ მართოთ დაშვების უფლება ფოტოებისა და კატეგორიებისათვის ერთდოულად - კონფლიქტები არ მოხდება.

თქვენ შეგიძლიათ აკრძალოთ კატეგორიასთან დაშვება. კატეგორიები შეიძლება იყოს "საერთო" ან "პრივატული". დაშვების უფლების ( ჯგუფისათვის ან მომხმარებლისათვის) დაყენება შესაძლებელია მხოლოდ პირივატული კატეგორიისათვის.

თქვენ შეგიძლიათ გახადოთ კატეგორია პრივატული ყოველი კატეგორიის თვისებების რედაქტირებით (ადმინისტრირება, გალერეა, მართვა, რედაქტირება) ან კატეგორიის თვისების ნახვისას ( ადმინისტრირება, გალერეა, თვისება, საერთო / პრივატული ).

თუკი კატეგორია პრივატულია, დაშვების უფლება შეგიძლიათ დააყენოთ სამი საშუალებით: