ჯგუფების სია

აქ თქვენ შეგიძლიათ მართოთ შექმნილი ჯგუფები.

დავამატოთ ჯგუფი

ადმინისტრატორს შეუძლია დაამატოს ჯგუფები.

ჯგუფების სია

ყოველი ელემენტის სიიდან შესაძლებელია შექმნათ:

ძირითადი ჯგუფი

ახალი მომხმარებლები ავტომატურად ხვდებიან ამ ჯგუფში.