გასწორება

ეს ეკრანი აძლევს ადმინისტრატორს საშუალებას გააკეთოს უმარტივესი გასწორებები. სინამდვილეში, ეს ეკრანი გაჩვენებთ მხოლოდ უმარტივეს გასწორებებს, რომელიც საკმარისი იქნება ადმინისტრატორების უმეტესობისათვის. თუკი გსურთ იხილოთ სხვა გასწორებები (დამატებით), იხილეთ ფაილი include/config_default.inc.php.

ეკრანი დაყოფილია სექციებად და დაჯგუფებულია რამდენიმე თემად.

მთავარი

ისტორია

ნანახი გვერდები category.php და picture.php ჩაწერილი იქნება ტაბულაში history.

ნახვები ნაჩვენები იქნება ადმინისტრირება, სპეც.ფუნქციები, ისტორია.

კომენტარები

ატვირთვა

ჩვენების ძირითადი სახე

აქ შესაძლებელია შეცვალოთ ჩვენების ძირითადი პარამეტრები სტუმრისათვის ან არა ავტორიზებული მომხმარებლისათვის. ავტორიზაციის შემდეგ ჩვენების პარამეტრები შეიცვლება მომხმარებლისაზე ( რომელიც მითითებულია გვერდზე პროფაილი).

ჩვენების პარამეტრები ყველა არსებული მომხმარებლისათვის შეგიძლიათ შეცვალოთ გვერდზე ადმინისტრირება, იდენტიფიკაცია, მომხმარებლები, სადაც შესაძლებელია ჩვენების პარამეტრების გასწორება არნიშნული მომხმარებლებისათვის.