Buscar

Esta páxina permite buscar fotos dentro de toda a galería.

Buscar por palabras
Busca por unha ou varias palabras dentro dos atributos relacionados as fotos da galería. Use * como comodín para coincidencias parciais.
Buscar por autor
Use * como comodín para coincidencias parciais.
Buscar por data
Escolle unha data e/ou unha data final para a consulta. Deixa o campo baleiro se queres facer unha consulta "antes". O ano no último campo ha de ser inserido no seguinte formato: AAAA (por exemplo, 2004)
Buscar en álbums
Seleccione álbum ou álbums nos que nos que buscar. Pódese buscar en todos os sub-álbums escollendo o pai e activando debaixo buscar en sub-álbums.