Os grupos de usuarios son un xeito cómodo de establecer permisos para unha lista de usuarios.

Crea grupos en Administración » Usuarios » Grupos e asocia usuarios a estes grupos en Administración » Usuarios » Xestión.

Un usuario pode pertencer a varios grupos. A autorización ten preferencia sobre a prohibición: se o usuario "Xan" está nos grupos "familia" e "amigos", e se só o grupo "familia" pode ver o "Álbum de nadal" daquela "Xan" tamén poderá ver o "Álbum de nadal".