Modificar álbum

Información

Mover

Se o ábum é virtual, podes movelo. Mover un álbum significa mudar o álbum pai.

Opcións

Tamén podes xestionar esta opción nas "Propiedades" (pantallas Comentarios, Bloquear, Público/Privado, Representante available from Administración » Álbums » Propiedades).

Orde de selección

Empregar a orde de selección das imaxes de xeito predeterminado.

Indicar se tamén se aplicará a orde de selección ós subálbums.

Seleccionar un criterio de ordenación a empregar neste álbum.

(*)Aviso: asegúrate de probar estas ordes de selección por ti mesmo xa que poden dar resultados inesperados.

Representante

O representante dun álbum é a miniatura amosada na páxina principal (category.php) para representar o álbum cando este contén só subálbums e non ten ningunha foto de xeito directo (igual que o álbum raíz).

Hai 4 xeitos de escoller o representante dun álbum:

A elección do representante depende do parámetro de configuración allow_random_representative (ver include/config_default.inc.php).

De xeito predeterminado (allow_random_representative está como falso), cada categoría que contén polo menos un elemento é representada por un elemento fixo. Unha vez fixado (na creación do álbum), o representante só muda cando un administrador o pide. Se o representante non é axeitado pode solicitarse atopar un novo representante ó chou.

Se o parámetro de configuración allow_random_representative está establecido como true, as fotos do álbum poden non ter un representante fixo. Simplemente usa o botón Eliminar o representante.

Se o álbum contén só subálbums e ningunha foto, pode ser representado a pesar de todo por calquera elemento grazas á pantalla Modificar información sobre a foto. A única opción na actual pantalla é o botón Eliminar o representante.

Ligar tódolos elementos do álbum a un novo álbum

Ligar tódolos elementos do álbum a álbums existentes

Enviar un correo informativo ós membros do grupo