اين گالري عکس توسط Piwigo به قدرت رسيده است.

Piwigo يک گالري تصوير آنلاين است که براي وب طراحي شده . Piwigo با کمک عموم ، کاربران و گشترش دهندگان به اين جايگاه رسيده است. گسترش‌دهنده‌ها(Extensions)ی Piwigo به راحتي قابل سفارشي کردن گالري شما هستند. Piwigo يک اسکريپت رايگان و يک پروژه کدباز است.

نمايش وب‌سايت پشتيباني Piwigo انگليسي

The persian translation is maintained by (in alphabetical order):

.... Many thanks to you