Οι φωτογραφίες εμφανίζονται στο λεύκωμα που αντιστοιχεί στο κατάλογο του αρχείου τους.

Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε μια φωτογραφία σε διάφορα λευκώματα, χωρίς διπλοκαλύψεις του αρχείου στον web server σας. Συσχετίστε τη φωτογραφία σε λεύκωμα από την οθόνη επεξεργασίας φωτογραφιών (ότι κάθε διαχειριστής μπορεί να φτάσει από τη σελίδα της φωτογραφίας από την πλευρά της γκαλερί).

Τα εικονικά λευκώματα βασίζοται στην έννοια αυτή: δεν έχουν αντίστοιχους καταλόγους. Δημιουργία εικονικού λευκώματος από Διαχείριση » Λευκώματα » Διαχειριστείται.