Μετακίνηση εικονικών Λευκωμάτων

Μόνο εικονικά άλμπουμ μπορεί να έχει ένα νέο μητρικό λεύκωμα.

Εικονικά λευκώματα προς μετακίνηση.

Επιλέξτε ένα ή περισσότερα εικονικά λευκώματα που θέλετε να μετακινήσετε. Αν η λίστα είναι κενή, αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε δημιουργήσει ακόμη ένα.

Νέο μητρικό λεύκωμα

Επιλέξτε το νέο μητρικό λεύκωμα (εικονικό ή φυσικό). Αν δεν επιλέξετε οποιοδήποτε γονέα, τα εικονικά επιλεγμένα λευκώματα θα μετακινηθούν προς τη ρίζα. Ένα λεύκωμα δεν μπορεί να μετακινηθεί στο εαυτό του ή σε ένα από τα παιδιά ττου.