Oprávnění na fotografiích

Každá fotografie má úroveň soukromí (zámek). Každý uživatel má úroveň přístupu (klíč). Existuje 5 úrovní:

  1. Žádná
  2. Kontakty
  3. Přátelé (vyšší než kontakty)
  4. Rodina (vyšší než přátelé)
  5. Adminstrátoři (nejvyšší)

Vyšší úrovně mají oprávnění na nižší úrovně. Pro daného uživatele to znamená, že čím vyšší úroveň přístupu má, tím více fotografií vidí.

Například, pokud fotografie "svatba-0024.jpg" má úroveň soukromí "Rodina" tak:

Uživatel, který nemá právo vidět obsah kategorie, neuvidí ani kategorii jako takovou a tedy ani její název. Stejný princip platí pro klíčová slova.

Úroveň přístupu (klíč) můžete nastavit na obrazovce Administrace » Uživatelé » Správa.

Oprávnění na kategoriích

Pokud Vám výše popsané úrovně soukromí nevyhovují, můžete také spravovat oprávnění pro uživatele a pro skupiny. Můžete spravovat oprávnění pro uživatele i pro skupiny najednou, bez rizika, že by došlo ke konfliktům.

Můžete zakázat přístup do kategorií. Přepněte přístup do kategorie na "soukromý" pokud chcete řídit přístup.

Můžete nastavit přístup do kategorie na "soukromý" při editaci jedné kategorie (Administrace » Kategorie » Správa » editovat), nebo nastavením vlastností pro celý strom kategorií (Administrace » Kategorie » Vlastnosti » Veřejná / Soukromá).

Když je přístup do kategorie nastven na "soukromý", můžete řídit přístup pro skupiny a uživatele na třech obrazovkách: