Nastavení oprávnění pro alba

Tyto nastavení jsou dostupné pouze pro privátní alba (galerie). Vyberte skupinu, které chcete umožnit/odebrat přístup do daného alba.

Skupiny

Prostou změnou oprávněné skupiny uživatelů můžete povolovat nebo zakazovat přístup do alba. Uživatel příslušný do dané skupiny automaticky získá přístupová práva nastavená pro jeho skupinu.

Uživatele

Přístup do alba je rovněž možno povolit/zakázat jednotlivým uživatelům nezávisle na skupině do které jsou zařazeni.