Editovat kategorii

Informace

Přesun

Virtuální kategorii je možné přesunout. Přesunem kategorie se rozumí změna její rodičovské (nadřazené) kategorie.

Volby

Tyto volby jsou také dostupné v nastavení "Vlastnosti" (záložky Nahrát fotografie, Komentáře uživatelů, Zamknout, Veřejná/soukromá, Reprezentant dostupné z Administrace, Kategorie, Nastavení).

Směr řazení

Použít výchozí řazení.

Použít na podkategorie. Určí jestli toto řazení bude použito i na podkategorie.

Vyberte specifická kriteria použitá pro řazení této kategorie.

(*)Upozornění: Vlastní nastavení řazení určitě otestujte, ne vždy to může vypadat tak jak očekáváte.

Reprezentant

Reprezentant kategorie je náhled představující kategorii, zobrazený na hlavní stránce (category.php), v případě že kategorie obsahuje pouze podkategorie a nemá jiný obsah (stejně jako kořenová kategorie).

Reprezentanta kategorie je možné nastavit čtyřmi způsoby:

Volba reprezentanta záleží na allow_random_representative konfiguračním parametru (v souboru include/config_default.inc.php).

Výchozí hodnota (allow_random_representative je nastavena na "false"), každá kategorie obsahující alespoň jeden prvek má nastaveného fixního reprezentanta. Reprezentant je náhodně zvolen (jednou při vytvoření kategorie), další změna nastane pouze na vyžádání administrátorem. Pokud reprezentant nevyhovuje, můžete použít tlačítko Najít reprezentativní obrázek pomocí náhodného výběru.

Pokud je konfigurační parametr allow_random_representative nastaven na "true", Kategorie nemusí obsahovat fixního reprezentanta. Stačí použít tlačítko Smazat reprezentanta.

Jestliže kategorie obsahuje pouze podkategorie a žádný jiný obsah, může být reprezentována jakýmkoliv prvkem pomocí nastaveníUpravit informace o obrázku. Jediná volba v tomto nastavení je tlačítko Smazat reprezentanta.

Napojit všechny položky na novou kategorii

Napojit všechny položky na některé existující kategorie

Poslat informační e-mail uživatelům skupiny