Notificació per correu electrònic

Configuració i gestió de notificacions per correu electrònic als usuaris per a informar de canvis en el lloc web.

Aquesta pantalla consta de 3 seccions:

Configuració

Disponible només per a webmasters. S'estableixen notificacions per paràmetres de correu.

Inscripcions

Disponible només per a webmasters. Es gestiona la inscripció d'usuaris a les notificacions per correu electrònic. Afegir usuaris a la secció d'inscripcions per a què puguin rebre les corresponents notificacions.

Enviament

Disponible només per a webmasters. Permet als administradors enviar missatges de notificació als usuaris subscrits.