Les imatges estan al directori de cada àlbum corresponent.

També pot visualitzar-se una imatge en diversos àlbums, sense duplicar l'arxiu al servidor web. És possible associar la imatge a qualsevol àlbum des de la pantalla d'edició de la imatge (Els administradors poden arrivar-hi des de la pàgina de la imatge al costat de la galeria).

Els àlbums virtuals no tenen cap directori. Crea àlbums virtuals des de Tauler de control » Àlbums » Gestionar.