Permisos

Poden establir-se diferents nivells de privacitat per a les imatges (bloquejos). Cada usuari també té un nivell de privacitat (una clau). Existeixen 5 nivells diferents:

  1. Cap
  2. Contactes
  3. Amics (que és superior a dels contactes)
  4. Familia (que és superior als dels Amics)
  5. Administradors (que està per sobre de tots)

Els nivells més alts tenen permisos sobre els nivells inferiors. Per a un usuari determinat, quan major és el nivell de privacitat, més imatges pot veure.

Per exemple, si la imatge "peter_wedding-0024.jpg" té el nivell de privacitat "Familia", llavors:

Un usuari que no té permís per veure el contingut d'un àlbum no veurà l'àlbum en si, ni tan sols el seu títol. El mateix principi s'aplica a una etiqueta.

El nivell de privacitat d'un usuari es pot veure a la pantalla Tauler de control » Usuaris » Gestionar.

Permisos dels àlbums

Si els nivells de privacitat no s'ajusten a les seves necessitats, també pot administrar els permisos dels àlbums per a un usuari o per a un grup. Els permisos es poden administrar alhora per a imatges i àlbums, sense cap problema.

Es pot prohibir l'accés als àlbums. Cal canviar el tipus d'accés a "Privat" per gestionar els permisos d'un àlbum.

Podeu configurar un àlbum a "Privat" mitjançant l'edició d'un sol àlbum (Tauler de control » Àlbums » Gestionar » Editar) o configurant les opcions a tots els nivells de l'arbre de l'àlbum (Tauler de control » Àlbums » Propietats » Públic / Privat).

Una vegada l'àlbum es marca com a "Privat", podeu administrar els permisos per a grups i usuaris per mitjà de les tres següents pantalles: