LLista de grups

Administrar les propietats dels grups.

Afegir un grup

L'administrador pot afegir grups.

Llista de grups

La llista permet per a cada grup:

Grups predeterminats

Els grups predeterminats (o grups per defecte) són els grups associats a cada nou usuari de forma automàtica en el moment de la seva inscripció o si va ser inscri't per un administrador.