Групите са най-удобния начин за задаване на права за списък от потребители.

Саздай групи в Администрация » Потребители » Групи и добавете потребители към тях в Администрация » Потребители » Управление.

Потребителя може да се добави към няколко групи. Разрешителното има предимство пред забраната: Ако потребителя "Иван" е член на групи "семейство" и "приятели", а само групата "семейство" може да вижда албум "Нова година 2008", то тогава "Иван" ще може да виждат този албум.