Редакция на албум

Информация

Преместване

Ако албум е виртуален, можете да го преместите. Преместване на албума означава промяна основния албум.

Опции

Също можете да управлявате тези опции от страницата "Properties" (страници Коментари, Заключено, Публично/Частно, Представително Налично от Администрация » Албуми » Опции ).

Подреди опции

Използвай зададените снимки подреди ред.

Посочете дали този ред важи и за всички подалбуми.

Изберете специфичен критерии за подредба, приложим за този албум.

(*)Внимание:Прегледайте този ред на подредба,тъй като може да даде неочаквани резултати .

Представител

Представителната икона за албума, съвпада с тази,показана на главната страница(category.php) да представя албума,когато той съдържа само подалбуми и никакви директни сними (както в началния албум).

снимка на албума :

Изборът на представителна снимка зависи от allow_random_representative параметрите на конфигурация(see include/config_default.inc.php).

В настоящият модел (allow_random_representative set to false), всеки албум,съдържащ поне един елемент е представен от сборен такъв.Веднъж настроен (при създаването на албума), предтсавителната снимка се променя само когато администраторът пожелае това. Ако представителната снимка не е подходяща, може да пожелаете да бъде намерена нова произвелна представителна снимка.

If the allow_random_representative configuration parameter is set to true, a category containing photos may have no fixed representant. Just use Delete representant button.

Ако албумът съдържа само подалбуми и никакви снимки, може да бъде предтавен от произволен елемент Промени информацията за снимка екран. Единствената опция в настоящето поле е Изтрий предтавителна снимка бутон.

Обвържете всички снимки опт албума с нов албум

Връзка на всички албуми със снимки на съществуващите албуми

Изпрати имейл с информация за членовете на групата