fontello font demo

icon-star0x2605
icon-star-empty0x2606
icon-cog0x2699
icon-cog-alt0x26ef
icon-mail0x2709
icon-pencil0x270e
icon-plus-circled0x2795
icon-asl0xe0ad
icon-eye0xe70a
icon-tags0xe70d
icon-chat0xe720
icon-trash0xe729
icon-basket0xe73d
icon-puzzle0xe7b6
icon-language0xe800
icon-signal0xe801
icon-users0xe802
icon-tools0xe803
icon-arrows-cw0xe804
icon-exchange0xe805
icon-folder-open0xe806
icon-brush0xe807
icon-flow-branch0xe808
icon-menu0xe809
icon-code0xe80a
icon-user-add0xe80b
icon-cw0xe80c
icon-group0xe80d
icon-home0xe80e
icon-equalizer0xe80f
icon-mail-10xe810
icon-search0xe811
icon-move0xe812
icon-upload0xe813
icon-upload-cloud0xe814
icon-key0xe815
icon-network0xe816
icon-info-circled-10xe817
icon-calendar0xe818
icon-ok0xe819
icon-help-circled0xe81a
icon-logout0xe81b
icon-flag0xe81c
icon-spin60xe81d
icon-hourglass0xe81e
icon-check0xe81f
icon-check-empty0xe820
icon-cancel-circled0xe821
icon-cancel0xe822
icon-plus0xe823
icon-ok-circled0xe824
icon-heart-broken0xe825
icon-zoom-in0xe827
icon-zoom-out0xe828
icon-tasks0xf0ae
icon-filter0xf0b0
icon-mail-alt0xf0e0
icon-sitemap0xf0e8
icon-crop0xf125
🌄 icon-picture0x1f304
👤 icon-user0x1f464
🔀 icon-shuffle0x1f500
🔒 icon-lock0x1f512
🔗 icon-link0x1f517
🔧 icon-wrench0x1f527
🕔 icon-clock0x1f554
🚫 icon-block0x1f6ab