Một khi đã tạo gallery bạn có thể cấu hình lại sao cho phù hợp với đối tượng khách xem của mình

Mặc định thì mỗi người dùng sẽ kế thừa các thuộc tính này khi đăng ký.

Nếu còn thắc mắc gì, cộng đồng Piwigo sẽ chào đón bạn tại diễn đàn.