Resim izinleri

Her resim bir gizlilik derecesine sahiptir. Her bir kullanıcı da gizlilik derecesine sahiptir. Tam olarak 5 gizlilik derecesi bulunmaktadır:

  1. Hiç kimse
  2. Kişiler
  3. Arkadaşlar (kişilerden bir üst derecedir )
  4. Aile (arkadaşlardan bir üst derecedir)
  5. Yöneteciler (diğer derecelerden üst derecedir)

Üst derecelerin alt derecelerde izinleri vardır. Bir kullanıcıya üst derece verilirse daha fazla resim görebilir.

Örneğin, eğer resim "peter_wedding-0024.jpg""Aile" gizlilik derecesine sahip ise:

Bir albümün içeriğini görme izni olmayan kullanıcı bu albümü, başlığını ve etiketlerini de göremez.

Kullanıcı izinlerini Yönetim » Kullanıcılar » Yönet screen.

Albüm izinleri

Gizlilik seviyesi ihtiyaçlarınızı karşılamıyor ise, ayrıca bir kullanıcı veya grup için albüm izinleri ayarlayabilirsiniz. Resim ve albümler üzerinde çatışma olmadan izinler ayarlanabilir.

Albümlere erişim yasaklanabilir. Albüm erişim iznine "özel" yaparak izinleri yönetebilirsiniz.

Bir albümü düzenleyerek "özel" yapabilirsiniz (Yönetim » Albümler » Yönet » düzen) veya bütün albümlerin özelliklerini (Yönetim » Albümler » Özellikler » Genel / Özel) den ayarlayabilirsiniz.

Bir albüm özel olduğu zaman gruplar ve kullanıcılar için izin ayarlarını 3 şekilde değiştirebilirsiniz: