Albüm seçenekleri

Aynı anda birkaç albüm için seçenekler yönetimi.

Yorumlar
Bir resim eğer albüme bağlı ve yorum ayarları etkin ise kullanıcılarınız tarafından yorumlanabilir.
Kilit
Kilitli albümler bakım için devre dışıdır. Yalnızca yöneticiler bu albümleri galeride görüntüleyebilir.
Özel / Genel
Bir albüm özel olduğu zaman, kullanıcı ve gruplara gerekli izinleri veriniz
Temsilci
Yapılandırma ayarlarını tamamladığınızda bu seçenek etkinleşecektir allow_random_representative (bakınız ve include/config_defaults.inc.php) doğrulayınız. Her albüm rastgele bir resim ya da eşsiz bir temsilci olarak seçilen bir resim ile temsil edilebilir.