Albüm Editleme

Bilgiler

Taşıma

Albüm sanal albümse taşıyabilirsiniz. Albümü taşımak üst albümün değiştirilmesi anlamına gelir.

Seçenekler

Ayrıca "Özellikler" yönetim ekranından (screens Yorumlar, Kilit, Genel/Özel, Temsilci available from Administration » Albums » Properties). bu özellikleri yönetebilirsiniz.

Sıralama

Varsayılan görüntüleri sıralama düzenini kullanın.

Bu sıralama düzeninin alt albümler için geçerli olup olmadığını belirtiniz.

Bu albüm ile kullanılmak üzere özel sıralama kriterleri seçiniz.

(*)Uyarı: Sıralama düzenini test edip beklenmeyen sonuçlar içermediğinden emin olun

Representant

The album representative is the thumbnail displayed on the main page (category.php) to represent the album when it contains only sub-albums and no direct photo (just as the root album).

photo of a album :

The choice of a representative depends on the allow_random_representative configuration parameter (see include/config_default.inc.php).

In default mode (allow_random_representative set to false), each album containing at least one element is represented by a fixed element. Once set (at album creation), the representative changes only when an administrator ask for it. If the representative is not appropriate, you can ask to Find a new representant by random.

If the allow_random_representative configuration parameter is set to true, a category containing photos may have no fixed representant. Just use Delete representant button.

If the album contains only sub-albums and no photo, it can nonetheless be represented by any element thanks to Modify informations about a photo screen. The only option on the current screen is the Delete representant button.

Yeni albüm için tüm fotoğrafları bağlama

Albüm fotoğraflarını mevcut albümlere bağlayın

Grup üyelerine bilgilendirici e-posta gönderimi