Användarlista

Detta är platsen för hantering av inställningar för registrerade användare, utom behörigheter som hanteras från andra menyer.

Lägg till en användare

Administratören kan lägga till användare manuellt.

Lista över användare

Listan kan filtreras på användarnamn (använd * som jokertecken), grupp eller status. Den kan sorteras genom registrering datum eller användarnamn, i stigande eller fallande ordning.

I denna meny kan du hantera flera användare samtidigt, med hjälp av olika alternativ:

Som standard är målet användaren, eller alla användare som visas i den filtrerade listan.

Rådgivare

Definition av en användare klassad som Rådgivare: en användare som har läst / simulering på alla menyer som tillåts av sina egna behörigheter.

Rådgivare-läge ställs in med variabeln $conf['allow_adviser'].

Om denna variabel är satt till "sant", så kan alla användare vara Rådgivare