Synkronisering

Det finns två olika typer av synkronisering:

Katalog och fil synkronisering innebär att du uppdaterar album databasen utifrån "galleries" katalog strukturen. Fil metadata synkronisering uppdaterar foto information så som filstorlek, bildens dimensions i pixlar, EXIT eller IPTC information till databasen.

När du synkroniserar dina uppladdningar med ditt galleri måste du först synkronisera kataloger och filer.

Synkroniseringen kan ta lång tid (beroende på din hårdvaruprestanda/belastning och hur många element som ska hanteras), därför kan man synkronisera album för album.