Permalänkar

Permalänkar används för att göra urls till album enklare. När ett album är associerat med en permalänk så behöver albumets id ej längre anges i url'en.

När en permalänk raderas så kan du spare den i permalänkhistoriken så att externa länkar till Piwigo fortsätter att hitta rätt. I permalänkshistoriktabellen kan du se vilket datum en permalänk raderats, senaste gång den använts och antalet gånger den använts.

Notera att permalänkar måste vare unika per album. Även i permalänkshistoriken måste dessa vara unika.