Notifikationer via e-post (NBM)

Inställningar och hantering av e-post notifikationer till användare för att informera om ändringar på din sida.

Den här sidan består av tre flikar:

Inställningar

Tillgänglig bara för webmasters. Den här fliken anger parametrer för e-post notifikationer.

Prenumerera

Tillgänglig bara för webmasters. Den här fliken hanterar användarinställningar för prenumerationer på e-post notifikationer. Lägg till användare genom att markera prenumerationsvalrutan.

Skicka

Tillgänglig bara för webmasters och administratörer. Den här fliken låter administratörer att skicka notifikationer via e-post till prenumererande ancändare.