Underhåll

För att optimera sidgenereringstiden så använder Piwigo cachad information. Till exempel, istället för att räkna antalet foton som ett album innehåller varje gång en sida laddas, så sparas det i databasen. Teoretiskt skall denna information alltid vara korrekt, men ibland kan ett fel inträffa och den cachade informationen blir utdaterad.

Viss information tappar värde ju äldre den blir. Genom att radera oanvändbar information från databasen kan du spara lagringsutrymme på hårddisken.