Grupper är ett bekvämt sätt att ange behörigheter för en lista med användare.

Skapa grupper i Administration » Användare » Grupper och användare associerade till denna grupp i Administration » användare » Hantera.

En användare kan tillhöra flera grupper. Tillåtelse har företräde framför Förbud: Om användaren "jack" tillhör gruppen "familj" och "vänner", men endast gruppen "familj" kan se kategori "jul 2003", så kommer "jack" att kunna se "jul 2003".