Mallutökningsinsällning

Om

Ditt Piwigo galleri kan anpassas genom att ersätta befintliga mallfiler med anpassade varianter. Till exempel, standardmallen för rubriker (header.tpl) kan ersättas med en anpassad rubrikmall. Efter att ha skickat ändringarna till databasen kommer galleriet visa de anpassade rubrikerna istället för originalrubriken.
Mallutökningar är ett kraftfullt verktyg för att skapa anpassade teman för både nya och avancerade användare. Använd tillsammans med LokalaFiler redigeraren kan du skapa dina egna underteman.

Originalmall

Ett tema innehåller ett antal mallfiler som utgör gallerisidorna. Detta är originalmallarna.

Alternativa URL nyckelord

Detta är ord som återfinns i galleriets URL efter modulnamnet. De kan också vara aktiva permalänkar (se dokumentationen om permalänkar för mer information) VARNING: om samma originalmall och samma nyckelord används för mer än en anpassad mall så kommer enbart den senaste vara aktiv.

Bundet Tema

Det bundna temat är temat varifrån mallfilerna ersätts.

Var är originalmallarna?

Originalmallarna är mallfilerna som ingår i vardera tema. Dessa är sparade i /themes/default/template (eller themes//template). Dessa temafiler skall ine redigeras där de är, eftersom ändringar kommer att ersättas vid temauppdateringar.
Stöd för följande originalteman inkluderas:

Spara anpassade mallar

Anpassade mallar skall sparas i template-extension mappen eller undermappar. Till exempel, /template-extension/my-default/header.tpl (eller /template-extension//header.tpl) Mallfiler kan döpas hursomhelst med .tpl suffix. Temafiler i undermappar visas i Mallinställningssidan som tillgängliga anpassade mallar.

Aktivera anpassade mallar

Välj originalmallen att ersätta. Alternativt, välj URL nyckelord för att säkerställa att den anpassade mallen enbart visas på sidor som innehåller det nyckelordet. Välj ett bundet tema och ändringarna kommer att aktiveras för det temat. Skicka ändringarna till databasen.

Avaktivera anpassade teman

Välj bort originalmallen och skicka ändringarna till databasen.
Radera de anpassade mallfilerna från mall-tilläggs mappen.

Varningar