Konfiguration

Denna meny låter administratören utföra grundläggande konfiguration. Faktum är att denna meny visar endast enkel konfigurering parametrar som bör räcka för de allra flesta administratörer. Om du vill se andra otaliga (och avancerad) konfigurationsparametrar, läsa filen include/config_default.inc.php.

Den här meny är uppdelad i flera avsnitt, omgruppera konfiguration parametrar efter tema.

Huvudsakliga

Historia

Besök på sidorna category.php Och picture.php kommer att sparas i historisk tabell.

Besök kommer att visas i Administration, Erbjudande, Historik.

Comments

Ladda upp

Standard display

Här kan du ändra visningsalternativ som används av gäst, standard användare som inte har loggat in. När användaren har loggat in så får användaren sina egna alternativ (modifiable in Profil).

Det är möjligt att ändra visningsalternativ för alla befintliga användare, på Administration, Inloggnings id, Användare menyn, där du kan välja en lista med användare.