Hantera behörigheter för en kategori

Den här meny är bara tillgänglig för privata kategorier. Här kan du välja användare och grupper som godkänts för en kategori.

Grupper

Du kan neka eller bevilja grupper tillgång för den aktuella kategorin. Genom att modifiera en gruppstillstånd kommer användare som tillhör dessa grupper vägras eller beviljas tillträde till den kategori.

Användare

Du kan neka eller ge tillgång till enskilda användare. Användare som har tillgång till genom en grupp behörighet kan nekas tillträde med undantag.