Redigera en kategori

Information

Flytta

Om kategorin är virtuell, kan du flytta den. Flytta en kategori innebär att ändra den överordnade kategorin.

Alternativ

Du kan också hantera dessa alternativ på "Egenskaper" management skärmen (screensLadda upp, Kommentarer,Låst, Offentlig-Privata,Representant tillgänglig från Administration, kategorier, Egenskaper).

Sorteringsordning

Använd standard sorteringsordningen för bilderna.

Ange om denna sorteringsordningen kommer att gälla även underkategorier.

Välj specifika sorterings kriterier som skall användas med på den här kategorin.

(*)Varning: Var noga med att testa dessa sorteringsordningsinställningar själv, då de kan ge oväntade resultat

.

Representant

Albumet representeras av miniatyren som visas på huvudsidan (category.php) när albumet enbart består av underalbum och inga direkta bilder (enbart rotalbumet).

bild av ett album :

Val av representant beror på allow_random_representative inställningsparametern (se include/config_default.inc.php).

I default mode (allow_random_representative satt till falskt), representeras varje album som innehåller minst en bild av en statisk bild. När den har angetts (vid albumets skapande), ändras representanten enbart när en administratör begär det. Om representanten inte är representativ så kan du begära att Hitta en slumpmässig representant.

Om allow_random_representative inställningsparametern är 'sant' så kan en kategori inte ha en statisk representant. Använd Radera representant knappen.

Om albumet enbart innehåller underalbum och ingen bild, så kan den ändå representeras av ett godtyckligt element genom sidanRedigera bildinformation. Den enda valmöjligheten för aktuell sida är radera representant knappen.

Länka alla bilder till ett nytt album

Länka alla albums bilder till album som finns

Skicka information till gruppmedlemmarna