• Piwigo је интернет апликација која вам омогућава израду интернет галерије на лак начин.
  • Технички, Piwigo је потпуно развијен коришћењем PHP (the elePHPant) као и MySQL базе података (the SQuirreL).
  • Ако имате предлога и коментара, молимо посјетите Piwigo службену страницу, и њој посвећен форум.