Synchronizácia

Existujú dve rôzne typy synchronizácie:

Synchronizácia adresárov a súborov slúži k aktualizácii vášho stromu adresárov so stromom albumov v databáze. Synchronizácia súborových metadát slúži k aktualizácii informácii o fotografii, napr. veľkosť súboru, rozmery v pixeloch, EXIF či IPTC informácii v databáze.

Keď synchronizujete svoje nahrávky s vašou galériou, najprv musíte synchronizovať adresáre a súbory.

Synchronizácia môže trvať nejaký čas (závisí od zaťaženia a rýchlosti servera a počtu položiek, ktoré treba zvládnuť, takže je možné robiť ju album po albume).