Rýchly návod
  1. Vytvorte kategóriu (adresár) na Vašom počítači.
  2. Skopírujte nejaké fotografie do tohto adresára, zmeňte ich veľkosť pre zobrazenie na webe. Varovanie: názvy adresárov a súborov musia obsahovať len písmena, čísla, "-", "_" alebo ".". Žiadne medzery alebo znaky s diakritikou.
  3. Pomocou FTP skopírujte Váš adresár do adresára "galleries" vašej inštalácie Piwigo.
  4. Prihláste sa do Vašej Piwigo galérie a prejdite na Administrácia » Nástroje » Náhľady aby ste vytvorili chýbajúce náhľady.
  5. Choďte na Adminstrácia a stlačte veľké tlačidlo Rýchla miestna synchronizácia.
Gratulujeme! Práve ste vytvorili vašu prvú galériu fotografií vo Vašej Piwigo galérii.
Organizácia súborov a adresárov