Trvalé odkazy

Trvalé odkazy slúžia na to, aby URL jednotlivých albumov vyzerali lepšie . Po definovaní trvalých odkazov už nie je nutné mať ID kategórie v URL.

Keď sa trvalý odkaz vymaže, môžete ho uložiť do histórie trvalých odkazov, takže externé linky k stránkam Piwigo budú stále fungovať. V tabuľke histórie trvalých odkazov je zobrazené dátum vymazania linku, čas posledného použitia a počet použití.

Všimnite si, že každý album musí mať unikátny názov trvalého odkazu. Rovnako nie je možné uložiť do histórie rovnaký link viac než raz.