Emailové upozornenia

Konfigurácia a správa notifikácii emailom, ktoré upozorňujú užívateľov na zmeny na vašej stránke.

K dipozícii sú tieto tri záložky:

Parametre

Dostupné len pre webmasterov. Slúži k nastaveniu parametrov upozorňovacích mailov

Prihlasenie k odberu

Dostupné len pre webmasterov. Umožní pridať alebo odobrať užívateľ zo zoznamu príjemncov emailu.

Odoslanie

Dostupné pro webmasterov a administrátorov. Slúži k odosielaniu upozorňovacích mailov.