Údržba

Pre optimalizáciu času generovania stránok využívá Piwigo informácie uložené v medzipaměti. Napríklad, miesto zisťovania počtu fotografií, ktoré albumy obsahujú, pri každom nahratí stránky, je táto informácia uložena v databáze. Teoreticky by táto informácia mala býť vždy správna, avšak občas môže dojsť k chybe a informácia uložená v databáze je zastaralá.

Niektoré informácie sa po čase stanú nepotrebnými. Vymazanie týchto zbytočných informácii z databázy uvoľní miesto na disku.