Fotografie sú zobrazené v kategórii, ktorá zodpovedá adresáru, v ktorom sú uložené.

Môžete ale tiež zobraziť rovnakú fotografiu vo viacerých kategóriách bez toho, že by museli byť uložené na servri viackrát. urobíte to tak, že spojíte fotografiu s akoukoľvek inou kategóriou pomocou obrazovky Upraviť informácie o fotografii, ktorú môže administrátor vyvolať zo stránky zobrazenia fotografie.

Virtuálne kategórie sú založené na tomto koncepte: nemajú žiaden odpovedajúci adresá na servri. Virtuálne kategórie môžete vytvoriť pomocou Administrácia » Kategória » Správa.