Oprávnenia na fotografiách

Každá fotografia má úroveň súkromia (zámok). Každý používateľ má úroveň prístupu (kľúč). Existuje 5 úrovní:

  1. Žiadna
  2. Kontakty
  3. Priatelia (vyššia ako kontakty)
  4. Rodina (vyššia ako priatelia)
  5. Adminstrátori (nejvyššia)

Vyššie úrovne majú oprávnenia na nižšie úrovne. Pre daného upoužívateľa to znamená, že čím vyššiu úroveň prístupu má, tým viac fotografií vidí.

Napríklad, pokiaľ fotografie "svatba-0011.jpg" má úroveň súkromia "Rodina" tak:

Používateľ, ktorý nemá právo vidieť obsah kategórie, neuvidí ani kategóriu ako takú a teda ani jej názov. Rovnaký princíp platí pre kľúčové slová.

Úroveň prístupu (kľúč) môžete nastaviť na obrazovke Administrácia » Používatelia » Správa.

Oprávnenia na kategóriach

Pokiaľ Vám vyššie popísané úrovne súkromia nevyhovujú, môžete tiež spravovať oprávnenia pre používateľov a pre skupiny. Môžete spravovať oprávnenia pre používateľov aj pre skupiny naraz, bez rizika, že by došlo ku konfliktom.

Môžete zakázať prístup do kategórií. Prepnite prístup do kategórie na "súkromný" pokiaľ chcete riadiť prístup.

Môžete nastaviť prístup do kategórie na "súkromný" pri editácii jednej kategórie (Administrácia » Kategória » Správa » editovať), alebo nastavením vlastností pre celý strom kategórií (Administrácia » Kategórie » Vlastnosti » Verejná / Súkromná).

Keď je prístup do kategórie nastavený na "súkromný", môžete riadiť prístup pre skupiny a používateľov na troch obrazovkách: