Skupiny predstavujú spôsob ako nastaviť rovnaké oprávnenia pre viacero používateľov.

Vytvorte skupinu pomocou Administrácia » Používatelia » Skupiny a priraďte používateľov do tejto skupiny pomocou Administrácie » Používatelia » Správa.

Používateľ môže patriť do viacerých skupín. Používateľ potom získava práva súčtom práv všetkých týchto skupín: pokiaľ používateľ "janko" patrí do skupín "rodina" aj "priatelia" a len "rodina" má oprávnenie na kategóriu "Vianoce", tak "janko" kategóriu "Vianoce" uvidí.