Skupiny

Na tomto mieste sa spravujú skupiny užívateľov.

Pridať skupinu

Skupinu môžu pridať administrátori.

Zoznam skupín

Pre každú skupinu je možné vykonať nasledovné akcie:

Východzie skupiny

Východzia skupina je automaticky priradená k novému užívateľovi po jeho registrácii alebo po pridaní administrátorom.