Konfigurácia

Na tejto stránke je možné vykonávať základné nastavenie. Okno zobrazuje jednoduché konfiguračné parametre, ktoré by mali stačiť väčšine administrátorov. Ďalšie nastavenia nájdete v súboreinclude/config_default.inc.php.

Stránka je rozdelená do niekoľkých záložiek, ktoré zoskupujú konfiguračné nastavenia podľa ich typu.

Hlavné

História

Návšteva stránok category.php a picture.php bude uložená v tabuľke história.

Návštevy se zobrazujú v menu:Administrácia, Nástroje, História.

Komentáre

Východzie nastavenie

Tu sa nastavuje východzie nastavenie pre hosťov a neprihlásených užívateľov. Po prihlásení sa prestavia podľa vlastných nastavení užívateľa (nastaviteľné v profil).

Je možné zmeniť nastavenie zobrazenie pre všetkých existujúcich užívateľov v Administrácia, Užívatelia, Správa: kde je možné vybrať zoznam užívateľov.